Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ( Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα )

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Ένωση όλων των Ενώσεων και Συλλόγων λειτουργών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο. Λ . Τ. Ε. Ε. ) » με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της     Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.   είναι :

α) Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των Ενώσεων και Συλλόγων που την συγκροτούν για την βελτίωση της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε. Ε , την πνευματική , κοινωνική και υλική εξύψωση των λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων όλων των λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε.

β) Η συμβολή της στη βελτίωση της όλης παιδείας του Ελληνικού λαού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε μεταχειρίζεται τα ακόλουθα μέσα :

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών της και τις συζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (τύπος , ενημερωτικά φυλλάδια , επιτροπές μελετών κλπ )

β) Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες , ψηφίσματα , καταγγελίες , απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα .

γ) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη , τα πνευματικά ιδρύματα και τα όργανα της πολιτείας για την εθνική , πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των εκπαιδευτικών Λειτουργών της Τ.Ε.Ε και για τα εκπαιδευτικά ζητήματα με διαλέξεις , δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά , με συνέδρια , με δημόσιες συζητήσεις , με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές , με βιβλία , φυλλάδια και εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέσα.

δ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού και ειδικά της Τ.Ε.Ε με σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα παιδείας , γίνεται δε μέλος ύστερα από απόφαση Γ.Σ.

ε) Εκδίδει δημοσιογραφικό όργανο , το Ενημερωτικό Δελτίο και επιστημονικό περιοδικό που λειτουργούν με ειδικό κανονισμό το καθένα .

στ) Οργανώνει συγκεντρώσεις , συνέδρια , περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό .

ζ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.

η) Μπορεί να συνεργάζεται με κλαδικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες Δ.Υ και άλλων εργαζομένων , συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της , διατηρώντας την αυτονομία της σαν κλαδική οργάνωση.

θ) Ιδρύει Ταμείο Αλληλοβοηθείας για την ενίσχυση των Ενώσεων μελών της , που λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ ) .

ι) Ιδρύει εταιρίες μελετών και τεκμηρίωσης, που θα προωθούν θέματα σχετικά με τους σκοπούς της.

 Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!