Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ( Διαγραφή μελών )

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

 1. Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο ( Ε.Λ.Τ.Ε.Ε κλπ ) μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε ύστερα από απόφαση των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών του εκφρασμένη σε Γενική Συνέλευση .
 2. Η αίτηση διαγραφής από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε πρέπει να συνοδεύεται :

α) Από αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και

β) Από τις συνδρομές των μελών της Ενώσεως προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για το έτος στο οποίο ζητείται η διαγραφή .

 1. Η διαγραφόμενη Ένωση και μετά την διαγραφή της ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε μέχρι την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση για διαγραφή .
 2. Η διαγραφή επισημοποιείται με πράξη του Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε που συντάσσεται μετά την παραλαβή της αίτησης διαγραφής και γνωστοποιείται με το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο .

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

 1. Ενώσεις που βεβαιωμένα εναντιώνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε και αντιδρούν στην πραγματοποίησή τους ή παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ υπόκεινται σε διαγραφή .
 2. Για την διαγραφή αποφασίζει η Γ.Σ τακτική ή έκτακτη , ύστερα από πρόταση του 1/10 των Ενώσεων με την ακόλουθη διαδικασία :

α) Προσκαλείται στη Γ.Σ που θα αποφασίσει για την διαγραφή , ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπόλογης Ενώσεως για να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής .

β) Μετά την απολογία η Γ.Σ με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών διαγράφει την εγκαλούμενη Ένωση ορίζοντας και τη χρονική διάρκεια της διαγραφής .

γ) Εάν η εγκαλούμενη Ένωση αδικαιολόγητα δεν προσέλθει σε απολογία και εξηγήσεις , τότε η Γ.Σ αποφασίζει για την διαγραφή χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

 

 1. Ένωση που διαγράφηκε με αίτησή της μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή της κατά την διαδικασία του άρθρου 5 .
 2. Εάν στο διάστημα διαγραφής μιας Ενώσεως ιδρύθηκε στο χώρο της νέα Ένωση τότε η επανεγγραφή της διαγραμμένης , όπως και της νέας , αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση
 3. Ένωση που διαγράφηκε από Γ.Σ μπορεί να επανεγγραφεί :

α) Πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε , αν στο μεταξύ τα μέλη της ανέδειξαν νέα διοίκηση που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου του Καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

β) Μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε.

 1. Η επανεγγραφή και στις δύο περιπτώσεις 3α και 3β γίνεται ύστερα από αίτηση της διαγεγραμμένης Ενώσεως και προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ των μελών της .
 2. Η αίτηση επανεγγραφής συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παραγ. 1 .Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!