Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ’ ( Πόροι της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε   )

 

ΑΡΘΡΟ 47ο

 

  1. Οι πόροι της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε είναι τακτικοί και έκτακτοι .

α) Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μελών για το τακτικό ταμείο και το ταμείο αλληλοβοηθείας . Η τακτική ετήσια συνδρομή κάθε ένωσης προς τα ταμεία αυτά καθορίζεται από την Γ.Σ και αναπροσαρμόζεται απ’ αυτήν με πλειοψηφία 1 / 2 των παρόντων .

β) Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών , που αποφασίζονται πάλι σε Γ.Σ ή από το Δ.Σ , από κληρονομιές , κληροδοσίες , προαιρετικές εισφορές , περισσεύματα από γιορτές , από εκμετάλλευση ειδικών εκδόσεων , από αξιοποίηση άχρηστου χαρτιού , από εκποίηση υλικού κλπ .

  1. Κληροδοσίες , κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά αποδεκτές με έγκριση της Γ.Σ και εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε . Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε με το δικαίωμα απογραφής .
  2. Κληροδοσίες , κληρονομιές και δωρεές υπέρ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για ορισμένο σκοπό , όχι αντίθετο προς το καταστατικό της , είναι διαχειριστικά ξεχωρισμένες στον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε , οι δε πόροι απ’ αυτές διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής .
  3. Τα έσοδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε διατίθενται :

α) Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού .

β) Για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και του επιστημονικού περιοδικού καθώς και για άλλες εκδόσεις .

γ) Για τα έξοδα κινήσεως , παραστάσεως , εγκαταστάσεως και ενοικίου , μετακινήσεως κλπ των μελών του Δ.Σ , της Ε.Ε και της Επιτροπής Αγώνα .

δ) Για έξοδα των γραφείων .

ε) Για περιοδείες και αποστολές των μελών του Δ.Σ .

στ) Τα έξοδα των αντιπροσώπων που επιβαρύνουν την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

ζ) Για κάθε άλλη ανάγκη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό

 
Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!