Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ’ ( Διάλυση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού )

 

ΑΡΘΡΟ 48ο

  1. Η διάλυση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε , ενοποίηση ή συγχώνευση αποφασίζεται από Γ.Σ που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκονται τα 3 / 4 των μελών Ενώσεων που έχουν δικαίωμα ψήφου η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3 / 4 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.
  2. Η Γ.Σ που αποφασίζει διάλυση ,ενοποίηση ή συγχώνευση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε αποφασίζει και τη διαχείριση της περιουσίας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

 

ΑΡΘΡΟ 49ο

  1. Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ ( Συντακτικής ) , τακτικής ή έκτακτης .
  2. Η σύγκλιση της συντακτικής ή αναθεωρητικής Γ.Σ γίνεται ή ύστερα από απόφαση προηγούμενης   Γ.Σ ή με πρόταση του Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε που ορίζουν και τα άρθρα που κρίνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν .

Η συντακτική ή αναθεωρητική Γ.Σ που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού πρέπει να απαρτίζεται από το 1 / 2 των Ενώσεων που έχουν δικαίωμα ψήφου . Η κατ’ άρθρο και στο σύνολο τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκρίνονται από τα 3 / 4 των παρόντων μελών .

  1. Για διάστημα ενός έτους μετά την εκλογή του πρώτου Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε δε μπορεί να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας .

 Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!