Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ’ ( Γενικές διατάξεις )

ΑΡΘΡΟ 50ο

Η σφραγίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε είναι στρογγυλή και αναγράφεται περιφερειακά « ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ » στο δε κέντρο της η σύντμηση της « Ο.Λ.Τ.Ε.Ε » , κάτω δε απ’ αυτή το έτος ιδρύσεώς της .

ΑΡΘΡΟ 51ο

1) Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό κανονίζεται από εσωτερικό κανονισμό και τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων. 2) Το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε υποχρεούται να καταρτίσει εσωτερικό κανονισμό που θα θέσει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ της Ομοσπονδίας .

ΑΡΘΡΟ 52ο

Τα καταστατικά των πρωτοβάθμιων οργάνων πρέπει να βασίζονται στο καταστατικό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε . Τα μέλη , οφείλουν να αναμορφώσουν για το σκοπό αυτό τα καταστατικά τους . ΑΡΘΡΟ 53ο Το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε είναι υποχρεωμένο να στείλει στις Ενώσεις – μέλη αντίτυπα του καταστατικού μετά την έγκριση από τις Αρμόδιες αρχές .

ΑΡΘΡΟ 54ο

Το καταστατικό αυτό ορίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο αυτού .

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού Σωματείου, εγκριθέντος δια της αριθμ 3623/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό την έμπροσθεν επωνυμία Αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ 4450 / 87 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ υπ’ αυξ. αρι 448 – 4351 ΑΘΗΝΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003  Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!