Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Αποκλεισμός Στελεχών Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. από την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων

E-mail Print PDF
 Η κατάσταση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) παραμένει τεταμένη
και κρίσιμη. Εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων παραμένουν ακόμα χωρίς πλήρωση,
δεν πραγματοποιούνται διορισμοί μονίμων ούτε προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών,
εργαστηριακά μαθήματα που θα έπρεπε να διδάσκονται από δύο εκπαιδευτικούς
πραγματοποιούνται μόνο από έναν, ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους για
να καλυφθούν εκ των ενόντων κάποια από τα κενά,  ενώ μέχρι σήμερα έχουν χαθεί χιλιάδες
διδακτικές ώρες μαθημάτων και εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα ειδικοτήτων που
υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά προβληματικό και τεταμένο περιβάλλον,  και με σειρά
Νόμων που διέπουν την εκπαίδευση να καταστρατηγούνται βάναυσα,  ορισμένες Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  «θυμήθηκαν»  να  «επιμεληθούν»  την  «επακριβή τήρηση»
ορισμένων μόνο διατάξεών τους,  δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη
οριακή λειτουργία των σχολικών μονάδων της Τ.Ε.Ε.
Στη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας ανέκυψε πρόσφατα θέμα που αφορά στη διδασκαλία
εργαστηριακών μαθημάτων από Στελέχη της Εκπαίδευσης (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) των
ΕΠΑ.Λ.  και ΕΠΑ.Σ.  Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι τα Εργαστήρια όπου
διδάσκονται τα μαθήματα αυτά «ανήκουν» σε άλλη «Σχολική Μονάδα», δηλαδή το «Σχολικό
Αθήνα, 17-12-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 117
ΠΡΟΣ : 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο : 210-5238973
fax : 210-5202798
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr
πληροφορίες : Σεραφείμ Κερασιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
τηλέφωνο  : 6936-449284 
ΚΟΙΝ : 1. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Υφυπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
2. κ. Αθανάσιο Κυριαζή
Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Θ.Π.Α.
3. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
4. τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (δια των Δ.Δ.Ε.)
5. τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
6. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. 
7. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
8. τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ:  Αποκλεισμός Στελεχών Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. από την
διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτωναρ. πρ. 117 / 17-12-2012,   σελ.2/3
Εργαστηριακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ). Επομένως, εξετάζοντας το θέμα τυπικά - γραφειοκρατικά, δεν
μπορεί το Στέλεχος του ΕΠΑ.Λ. ή της ΕΠΑ.Σ. να διατίθεται σε «άλλη Σχολική Μονάδα», αφού:
α) προηγείται στις αναθέσεις των μαθημάτων των υπολοίπων συναδέλφων του και
οφείλει να συμπληρώσει πρώτος το διδακτικό του ωράριο στο σχολείο που υπηρετεί, και 
β) οφείλει να βρίσκεται στη σχολική του μονάδα σε όλο το ωράριο λειτουργίας της
(πέραν των ωρών που διδάσκει υποχρεωτικά) ώστε να επιμελείται των θεμάτων διοίκησης του
σχολείου, και επομένως, μία μετακίνησή του σε άλλη μονάδα θα αντέβαινε στα καθήκοντά του.
Τα παραπάνω είναι απολύτως λογικά για κάποιον που δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες
των σχολείων της Τ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα οτι:
⎯ Τα Σ.Ε.Κ. λειτουργούν μεν ως αυτόνομες διοικητικά εκπαιδευτικές μονάδες,
εξυπηρετούν όμως εργαστηριακά συνεργαζόμενα με τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε.
⎯ Τα Σ.Ε.Κ. μοιράζονται στην πλειοψηφία τους το ίδιο κτήριο με τα Σχολεία
της Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούν. Μάλιστα, οι μαθητές που κατά το καθημερινό τους
πρόγραμμα μεταβαίνουν από τις «αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας» στις «αίθουσες
των εργαστηρίων»,  δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι προσέρχονται σε χώρους
μέριμνας -  ευθύνης  «άλλης»  σχολικής μονάδας.  Επομένως,  δεν τίθεται θέμα
«απομακρύνσεως» του Στελέχους από το σχολείο του, όταν οι δύο διοικητικές δομές
συστεγάζονται κτηριακά και στην πράξη λειτουργούν από κοινού στο παραγόμενο
εκπαιδευτικό τους έργο.
⎯ Το πνεύμα του Νομοθέτη που θέσπισε την διοικητική αυτοτέλεια των Σ.Ε.Κ. ήταν να
υποστηρίξει την αυτόνομη λειτουργία των εργαστηρίων και να διευρύνει την
αξιοποίησή τους από την κοινωνία (υποστήριξη των Ι.Ε.Κ., προγράμματα κατάρτισης
διαφόρων φορέων και κοινωνικών ομάδων,  κλπ),  και όχι να δημιουργήσει
προβλήματα μεταξύ των δύο δομών, του ΕΠΑ.Λ. ή της ΕΠΑ.Σ., και του Σ.Ε.Κ.
Το θέμα λοιπόν που δημιουργείται είναι υπαρκτό μόνο κατά τον «ΤΥΠΟ»,  ενώ τα
τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από την  «πιστή»  εφαρμογή του
«τύπου» είναι απολύτως πραγματικά στην ΟΥΣΙΑ:
1. ΟΤΑΝ το Στέλεχος του σχολείου είναι αντικειμενικά αδύνατον να καλύψει το
ωράριό του μόνο με θεωρητικά μαθήματα, αν και προηγείται στις αναθέσεις, και 
2. ΟΤΑΝ υπάρχουν λειτουργικά κενά και αδιάθετες ώρες σε εργαστηριακά
μαθήματα τα οποία δεν καλύπτονται εξαιτίας του παγώματος των διορισμών και
των προσλήψεων αναπληρωτών.
Επομένως,  η Διοίκηση πρέπει να διευκολύνει την ομαλή και απρόσκοπτη
εκτέλεση του ωρολογίου προγράμματος,  προς όφελος των μαθητών και της
βέλτιστης αξιοποίησης του εκπαιδευτικού δυναμικού των Σχολείων της Τ.Ε.Ε. 
Το θέμα τίθεται με ιδιαίτερη οξύτητα σήμερα, όταν στο μέσον της σχολικής χρονιάς
ανακαλείται από Διευθυντή Εκπαίδευσης προηγούμενη Απόφασή του για τοποθέτησηαρ. πρ. 117 / 17-12-2012,   σελ.3/3
υποδιευθυντή σε σχολείο, με το αιτιολογικό ότι δεν μπορεί να συμπληρώσει το ωράριό του με
θεωρητικά μαθήματα  «εντός της Σχολικής Μονάδας»  του,  δημιουργώντας έτσι επιπλέον
αναστάτωση σε όλο το πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου.
Η κατά περίπτωση εξέταση των καταστάσεων,  όπως έχουν δημιουργηθεί,  και η
διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ανάθεση εργαστηριακών μαθημάτων σε Στελέχη
διοίκησης των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., θα λύσει το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα
σχολεία μας. Ταυτόχρονα θα διευκόλυνε εν μέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες που σήμερα
αναγκάζονται να μην παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.
Κύριε Υπουργέ, 
ζ η τ ο ύ μ ε
την ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σας με εντολή προς τις Διευθύνσεις Δ.Ε. (αλλά και
με έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε να δοθεί η απαραίτητη διοικητική και νομική κάλυψη) να
διευκολύνεται η λειτουργία των Σχολείων μας στις παραπάνω προφανείς και
εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέραμε,  με εντολή σας προς τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  και τους
Διευθυντές Δ.Ε. να εξετάζουν και να αντιμετωπίζουν τις έκτακτες αυτές καταστάσεις μέσα στο
αρχικό πνεύμα του Νομοθέτη.
Εννοείται ότι,  με το παραπάνω επί μέρους αίτημά μας,  δεν αφιστάμεθα της
πρωταρχικής και θεμελιώδους απαίτησής μας να καλυφθούν ΑΜΕΣΑ τα κενά
εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και μαθημάτων Γενικής Παιδείας στα σχολεία
της Τ.Ε.Ε.,  για να σταματήσει η μαθητική διαρροή,  και απομείνουν τα σχολειά μας έρημα
κουφάρια, και οι … καθ’ όλα νομότυπες Αποφάσεις της Διοίκησης χωρίς πεδίο εφαρμογής ...
Παρακαλούμε για τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 15:36  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!